Apeksha marathi status | अपेक्षा

Apeksha marathi status

अपेक्षा

कोणाकडूनही कोणत्याच प्रकारची अपेक्षा ठेवू नये अन्यथा अपेक्षापूर्ती न झाल्यास अपेक्षाभंग हा ठरलेलाच.
#ओझे_अपेक्षांचे


Apeksha marathi status
Apeksha marathi status

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने