चुना लावणारी खोटी माणस नाती

चुना लावणारी खोटी माणस 

 खोटी नाती


चुना लावण्याची प्रत्येकाची वेगवेगळी कला असते, मंग तो माणसाला असो नाहीतर तंबाखूला, पण त्यासोबत किती समरस व्हायचे हे मात्र आपल्यावर निर्भर आहे.
#चुना लावणारी माणस


खोटी नाती स्टेटस

चुना लावणारी खोटी नाती

Khoti nati marathi status

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने