mitra marathi status

mitra marathi status

मित्रा - 

तू पहिल्यापासून जसा होतास आताही तसाच आहेस

मी मात्र पूर्ण बदलून गेलो, तुला सुधारता सुधारता...

mitra marathi status

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने