Selfish status quotes in marathi

selfish quotes 

Tags - selfish status marathi and selfish marathi quotes 

Selfish status in marathi


पाऊस का पडत नाही ह्याचा विचार करत होतो, तेव्हा प्रकर्षाने अस जाणवल कि, इथे मान्सून वाऱ्यापेक्षा मतलबी वारे मोठ्या प्रमाणात वाहू लागल आहे. त्यामुळे मान्सूनने कितीही प्रयत्न केला तरी मतलबी वाऱ्यापुढे मान्सूनचा टिकाव लागत नाही.तरी थोड्या फार प्रमाणात टीपकनाऱ्या पावसात SELFISH मोठ्या प्रमाणात वावरू लागले आहेत.


selfish quotes status in marathi selfish quotes in marathi | selfish meaning in marathi | सेल्फीश म्हणजे कोण असतात ही माणस | selfishness marathi

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने