अनपेक्षित - unexpected marathi quotes status

unexpected marathi quotes - अनपेक्षित 

आपल्याला वाटत भविष्यात अस-अस झाल तर बर होईल व अस-अस नको व्हायला, परंतु ह्या नियतीच्या खेळात आपण इच्छितो व जे घडायला नको ते ही न घडता घडत ते पण एक अनपेक्षित

 unexpected marathi status 

हे सुद्धा वाचा - 

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने